Εγγραφές ΣΔΥ Βόλου για τους προσεχείς αγώνες

Εγγραφές ΣΔΥ Βόλου για τους προσεχείς αγώνες

Σε αυτό το θέμα θα γράφουμε πάντα τις πληροφορίες για όλες τις προσεχείς εγγραφές του ΣΔΥΒ για τους αγώνες που θα έχουμε μαζική συμμετοχή. Θα αφαιρούνται οι αγώνες που έγιναν και θα προστίθενται νέοι αγώνες που θα γίνουν, συνεπώς το λινκ θα είναι μόνιμο και πάντα ανανεωμένο.

Με 130 δρομείς ο ΣΔΥ Βόλου στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, θα πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη αθλητική αποστολή που έχει γίνει από σωματείο της Μαγνησίας. Περισσότερα εδώ: http://www.voloshalfmarathon.gr/sdyvoloy_ama2017_me_rekor_…/ Οι εγγραφές ολοκληρώθηκαν, και σημειώνεται ότι όλοι οι αθλητές που γράφτηκαν μέσω του ΣΔΥΒ έχουν λάβει μέιλ έγκρισης της εγγραφής από τη διοργάνωση. Για όσους δεν είχαμε το μέιλ τους βάλαμε το δικό μας και έτσι το οκ για αυτούς ήρθε στον ΣΔΥΒ.
Επισήμανση προς τους αθλητές που λάβανε μέιλ από τη διοργάνωση: Το μέιλ το οποίο λάβατε (όπως και όσα μελλοντικά θα λαμβάνετε) είναι αυτοματοποιημένο, μη απαντητικό και εφόσον γράψετε κάτι δεν θα το λάβει η διοργάνωση. Αν έχετε οποιαδήποτε παρατήρηση για τα στοιχεία εγγραφής ή για οτιδήποτε γενικότερα, πείτε το σε εμάς για να το προωθήσουμε στη διοργάνωση.

Ο ΣΔΥ Βόλου επισημαίνει στα μέλη του προς αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων, ότι η διοργάνωση παραδίδει το πακέτο συμετοχής σε κάθε αθλητή αυστηρά προσωπικά. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής δεν θα μπορεί να πάει στην Έκθεση για να πάρει τον αριθμό του, ή δεν θα μπορέσει να συμμετέχει στον αγώνα και θέλει να πάρει το πακέτο, οφείλει να φροντίσει να βρεί ο ίδιος άλλον αθλητή που είτε θα εξουσιοδοτήσει με υπεύθυνη δήλωση στα ΚΕΠ είτε θα του έχει δώσει τη ταυτότητά του ώστε να πάρει αντί αυτού το πακέτο του. Αυτονόητο επίσης είναι ότι και όσοι θα παραλάβουν το δικό τους πακέτο θα πρέπει να έχουν τη ταυτότητά τους, αλλιώς δεν θα τους παραδίδεται από τη διοργάνωση. Επισημαίνεται ότι τα μέλη του ΔΣ του ΣΔΥ Βόλου λόγω φόρτου εργασίας και της τεράστιας αναμονής στο κέντρο επίλυσης προβλημάτων στην Έκθεση, δεν θα αναλάβουν σε καμμία περίπτωση τη παραλαβή πακέτου ή διόρθωση προβλήματος για αθλητή που θα προκύψει από αμέλειά του και δεν θα τηρήσει τα προαναφερόμενα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη πλήρη διαδικασία μπορείτε να δείτε εδώ: http://www.athensauthenticmarathon.gr/site/index.php/el/registration-gr/general-registration-terms-gr Ακολουθεί απόσπασμα:

• Οι αριθμοί συμμετοχής παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως από τους εγγεγραμμένους δρομείς αποκλειστικά και μόνο από το Κέντρο Εγγραφών του αγώνα (EXPO) τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, με την επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης). Ο εγγεγραμμένος δρομέας μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο να παραλάβει τον προσωπικό αριθμό συμμετοχής του από το Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης ως άνω, είτε με εξουσιοδότηση που θα φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής είτε με απλή εξουσιοδότηση, με δική του ευθύνη και εφόσον ο εκπρόσωπός του/της φέρει μαζί του την ταυτότητα ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) του εγγεγραμμένου δρομέα.

• Για την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής εγγεγραμμένου δρομέα απαιτείται πέραν της επίδειξης ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) και η προσκόμιση του ηλεκτρονικού μηνύματός επιβεβαίωσης συμμετοχής στο οποίο αναγράφεται σαφώς ο αριθμός συμμετοχής του συμμετέχοντα.

• Αντικατάσταση δρομέων και/ή αλλαγή του αγώνα που έχει επιλέξει ο εκάστοτε συμμετέχων δεν είναι δυνατές σε καμία περίπτωση κατά την παραλαβή των αριθμών συμμετοχής στο Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης. Στο Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης είναι δυνατή μόνο επικαιροποίηση των στοιχείων του ήδη εγγεγραμμένου δρομέα και διόρθωση επιμέρους προσωπικών του στοιχείων.

• Αριθμοί συμμετοχής και/ή υλικό που περιλαμβάνεται στο επιλεγέν επίπεδο εγγραφής δεν αποστέλλονται σε καμία περίπτωση ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στους δικαιούχους, πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών της διοργάνωσης.

• Αριθμοί Συμμετοχής και/ή υλικό που περιλαμβάνεται στο επιλεγέν επίπεδο εγγραφής, που δεν παρελήφθησαν αρμοδίως τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών της διοργάνωσης (ΕΧΡΟ) δεν δύναται να παραληφθούν σε καμία περίπτωση μεταγενέστερα.